Põltsamaa veinikeldri külastusüllatus

Projekti nr: 2014-2020.15.03.21-0335 (rahastusotsus 28.03.22)

Taotleja: Põltsamaa Vallavara OÜ

Meede: Turismisektori tootearenduse toetus (EAS) uute turismitoodete arendamiseks või olemasolevate uuendamiseks, et suurendada Eesti turismisektori konkurentsivõimet.

Rakendusüksus: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

Projekti eesmärk: Põltsamaa veinikeldri arendamine, veinidegusteerimiste jätkamine ja laiendamine ning külastajatele toitlustuse pakkumise võimaldamine.

Projekti kogumaksumus: 51 207.20 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 15 362.16 eurot ja toetus on maksimaalselt 35 845.04 euro.

Projekti abikõlblikkuse periood: 07.01.2022 kuni 31.05.2023

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.