Ajalugu

Alguses oli jõgi…

Paest ja maakivist linnus püstitati Põltsamaa jõe paremale kaldale Mõhu kihelkonna keskusse 1272. aastal ordumeister Otto von Rodensteini juhatusel. Saksa ordu vajas siia kaitseehitist, kuna Põltsamaast (saksa keeles Oberpahlen) oli saanud uue foogtkonna keskus ja pealegi on Põltsamaa ikka olnud oluline liiklussõlm – siit pääses nii Paidesse, Tallinnasse, Viljandisse, Peipsi äärde kui ka Tartusse, seda viimast ka jõge mööda.

Esialgu rajatud ringmüürkastell oli algselt madalam, pakutakse, et vaid kolmandik praegusest müürikõrgusest, ning nii sees- kui ka väljaspool müüri olevat olnud puust kaitsekäigud. Müüris olid suured laskeavad ning müüri nurki tugevdasid tornid, mille välismüür oli kivist, sisesein puust. Täiendavat kaitset pakkus rajatisele jõe veega täidetud vallikraav.

Tõenäoliselt 14. sajandil ehitati müüri idanurka konvendihoone, mille sisehoovi ümbritses sammastele toetuv ristikäik; teisel korrusel asusid pikad ühelöövilised saalruumid: kapiitlisaal, refektoorium ja dormitooriumid, ja läänenurgas kabel. Kolmas korrus oli kaitsekorrus ning ehitati lõplikult välja alles 18. sajandil. Praeguseni on säilinud kitsas ja järsk tellistest müüritrepp konvendihoone tornis.

Liivimaa kuninga residents

16. sajandi jooksul Vene-Poola-Rootsi sõdade käigus rünnati ja rüüstati linnust korduvalt. Liivi sõja ajal, 1570. aastal, kuulutas Vene tsaar Ivan Julm Holsteini hertsogi Magnuse – Taani kuninga Frederik II noorema venna ning Saare-Lääne piiskopi – Liivimaa kuningaks. Kuninga residentsiks sai Põltsamaa kindlus. 1573. aasta 12. aprillil peeti Novgorodis Magnuse ning tsaari onupojatütre – 13-aastase Maria Vladimirovna Staritskaja pulmad. Abielu suurvürstitariga võis tähendada tulevikus kohta Vene troonil.

Kuningas Magnus sai enda juhtida 25 000 meest ning pidi tsaari jaoks maad juurde vallutama, iseäranis huvitatud oli tsaar Tallinnast, mis oli rootslaste valduses. Kuna aga Magnus Tallinna vallutada ei suutnud, vihastas Ivan Julm hirmsasti ja saatis oma väe kuningriigile lõppu tegema. Magnus ja Maria põgenesid lootsikus üle Liivi lahe Riiga poolakate kaitse alla.

1600. aastal alanud Rootsi-Poola sõda käis mitmeid kordi Põltsamaalt üle, korduvalt langesid tuleroaks nii linnus kui väiksemad mõisahooned ning vahetusid mõisnikud. 1600. aastal hävis ka keskaegne kirik (1234), millest on alles vaid üks kunstiteos – nurgakonsool „Põltsamaa suudlus“, mis asub praegu siinses muuseumis.

Linnusest kindluseks

1623. aastal kinkis kuningas Gustav II Adolf Põltsamaa feldmarssal Hermann Wrangellile, kelle ajal hakkas elu mõisas tasapisi ülesmäge minema. Alustati varemetes hoonete kordaseadmist. Aastatel 1632-1636 töötas Põltsamaal arvukalt Tallinnast, Tartust jm pärinevaid ehitusmeistreid. Parandati lossi ja kirikut, ehitati üles majandushooned: veskid, rehed, karjaõu jne. Kahjuks ei olnud aga neilgi hoonetel pikka iga. 1658. aastal taas puhkenud Rootsi-Poola sõja ajal tungisid Põltsamaale poolakad, kes kõik mis võimalik uuesti maha põletasid.

Ometi suutis Põltsamaa veelkord kosuda. 1682. aasta revisjoni protokollides nimetatakse enam kui 20 hoonest koosnevat mõisaansamblit. Põhjasõja algul tungisid venelased Põltsamaale ja põletasid lossi.

Pärast Põhjasõda, 1720. aastal, küsis Põltsamaa alad endale Peeter I riiginõunik Heinrich Claus von Fick. Temale oli seda mõisa soovitanud tütre Aurora ristiema Maria Aurora von Königsmark, kelle vanaisa Rootsi feldmarssal Hermann von Wrangell oli siinsete maade omanik Rootsi ajal. Fick alustas Põltsamaa majanduse arendamist eesmärgiga luua siin eesrindlik näidisasula järeletegemiseks kogu Vene riigis.

Kindlusest rokokoolossiks

1750. aastal Heinrich Claus von Fick suri ja vastavalt testamendile jagati tema valdused viie tütre vahel. Lossi sai tütar Aurora koos oma mehe major Woldemar Johann von Lauw`ga. 1712. aastal Pärnumaal sündinud Lauw oli õppinud Jena Ülikoolis, teenis Vene armees, kaotas Vene-Türgi sõjas vasaku käe, võttis rendile Muhu saare ning, abiellunud 1746. aastal Aurora von Fickiga, asus Põltsamaale. Fr. Amelungi ettekandes “Studien zur Geschichte Oberpahlens und seiner industriellen Blüthezeit” on põhjalikult kirjeldatud Woldemar Johann von Lauw tegevust Põltsamaal. Tema äial oli olnud soov muuta linnake hästitoimiva majanduseluga õitsvaks asulaks, mis oleks eeskujuks kogu keisririigile, Lauw jätkas äia tööd. Ta rajas Põltsamaale vasekoja, tärklisevabriku ja parkimiskojad, rohelise klaasi koja, kus valmistati pudeleid, klaasnõusid meditsiini tarbeks ja igasugust rohelist õõnesklaasi.

Kuna Lauw senised väiksemad ettevõtmised olid õnnestunud, siis omas ta riigi valitsuses piisavalt usaldust – talle anti tagatise vastu laenu ning tema käsutusse võimaldati isegi riigirahad. Ajal, mil kogu Liivimaal eksisteeris väljaspool Riiat ja Tallinna õieti üksainus ettevõte, mis vabriku nime vääris (Räpina paberivabrik), rajas major von Lauw peaaegu üheaegselt veel kolm vabrikut: portselanimanufaktuuri Põltsamaal, aknaklaasikoja Tõrnas ja Kamari-Põltsamaa peeglivabriku.

Peegliklaasi edasiseks töötlemiseks tulid samaaegselt rajada lihvimis-, poleerimis- ja peeglikattekojad. Pandi tööle 12 lihvimisseadet, 4 poleerimisveskit ja 6 lihvimisplaati. Töölistest olid 10 eestlast ja 10 äsja väljaõppinud vene päritolu käsitsilihvijat, lisaks veel mõned eestlastest käealused, kõik ülejäänud – poleerijad ning lihvijad, kuulusid saksa meistrite hulka. Kuigi Lauw` peeglivabrikus valmistatud tõllaaknaklaasid ning raseerimis- ja seinapeeglid olid uudsuse tõttu otsitud kaup, pidi omanik siiski aastas tuhandeid rublasid juurde maksma, sest tootmiskulud olid suured. Hoolimata kõikvõimalikest pingutustest muutus see ettevõte ebarentaabliks ja töötas üldse ainult neli aastat (Lauw` surmani).

1782. aastal asutas Lauw Põltsamaa lossi portselanimanufaktuuri. Valgesiniseks maalitud kausid, taldrikud ja muud nõud, mis pärinesid Põltsamaa portselanimanufaktuurist, olid omal ajal väga hinnatud kaup ja meie maa linnades kodanike poolt üleüldist kasutust leidnud. Ilmselt valmistati ka portselankujukesi. Paraku selle vabriku suured kulud jäid tasumata, mistõttu pidi see veel Lauw´ eluajal tegevuse lõpetama.

Vana kindluse räämas konvendihoone lasi Lauw 1770. aasta paiku ümber ehitada peeneks rokokoopaleeks. Põhikorruse kagutiivas asusid kauneimad saalid: marmor- ja rokokoosaal. Ruumid olid kaunistatud rikkaliku stukkdekooriga. Berliinist pärit stukimeister Johann Michael Graff oli enne Põltsamaale asumist töötanud Kuramaa hertsogi Rundale ja Jelgava lossides. Marmorsaali lagi oli kaunistatud reljeefidega, seinad olid tahveldatud kunstmarmoriga, põranda lähedal veinipunase, kõrgemal roosa ja helehalli kirjuga. Seinad olid kaetud Veneetsia peeglitega, mille ümber samuti rikkalik stukkraamistus. Valgest kipsist laekaunistused kujutasid väga loomutruult lilli ja taimelehti, lisaks kõikjal linnukujutised, mis näisid kunstniku lemmikmotiiv olevat. Ei puudunud ka orvandi ehk austrikarbi motiivid, mille järgi rokokoostiil oma nime on saanud.

Rokokoosaali ja salongide seintel olid suured pruunikates toonides ovaalsed lasteteemalised grisaille-maalingud, autoriks Gottlieb Christian Welté, kes jäi siia nn õuekunstnikuks ja kelle Põltsamaa-teemalisi maale leidub Eesti Kunstimuuseumi fondis. Friedrich Hartmann Barisienilt telliti lossi maastikumaalid ja tsaaride portreed. Rokokoosaali seintel oli ka kolm reljeefbüsti, millel oli kujutatatud Woldemar Johann von Lauw, Aurora von Lauw ja võimalik, et üks nende tütardest.

Kindluse edelamüüri äärde ehitati kahekorruseline hilisbarokne valitsejamaja, mida läbib väravakäik. Ka lossiomaniku elamine kujunes vürstlikuks. Nii palkas ta alalise orkestri ning Itaalia ooperitrupi, mille primadonnana ülistati kedagi “tõmmut neitsit”. Alatihti toimusid suurejoonelised jahipeod ja balliid.

Woldemar Johann von Lauw kandis hoolt ka vaese rahva eest. 1766. aastal avas uksed haigemaja, mis oli ette nähtud “alamast soost” rahva jaoks. Haigla juhatajaks kutsuti Riiast arst Peter Ernst Wilde. Haigla juurde asutatud meditsiinikoolis õpetas Wilde noormeestele arstiteadust. Samal ajal asutas ta Põltsamaale veel apteegi – esimese maa-apteegi Eestis – ja trükikoja, kus avaldas meditsiinilist ajakirja. Wilde käsikirjadest Põltsamaa kirikuõpetaja August Wilhelm Hupeli tõlkes hakkas 1766. aastal Põltsamaal ilmuma esimene eestikeelne perioodiline väljaanne “Lühhike öppetus…”.

Major von Lauw suri ootamatult 15. veebruaril 1786. Valitsus kui Lauw´ põhiline võlausaldaja laskis pärast seda Põltsamaa lossi maha müüa ja keisrinna Katariina II andis mõisa rendile oma pojale vürst Grigori Orloviga – krahv Aleksei Bobrinskile (1762-1813). Katariina II saatis poja Eestisse 1788. aastal karistuseks kõlvatu elu ja Pariisis tehtud kaardimänguvõlgade eest. Bobrinski abiellus Tallinna komandandi Ungern-Sternbergi tütre Annaga. Põltsamaa lossi torni ehitas ta observatooriumi, uuendas hoone sisustust, veetis Eestis ühtekokku 9 aastat. Tema tütar Maria Bobrinskaja päris hiljem mõisa ning abielu kaudu sai ja jäi see kuni 1920. aastani vürstide Gagarinite omaks. Üheks Põltsamaa lossi uhkuseks oli ka krahv Bobrinski raamatukogu.

Turistide lemmik juba esimese Eesti Vabariigi ajal

I Maailmasõja puhkedes paigutati lossi sõjavägi. Sõja algul oli torni puuosa strateegilistel kaalutlustel maha lõhutud. Kuni mõisa ülevõtmiseni enamlaste poolt 1917. aasta detsembris olnud loss üsna korras. Saksa okupatsiooni ajaks 1918. aastal oli hoone juba laastatud. Mööbel oli lõhutud või rikutud, kastid dokumentidega lahti murtud ja tühjaks riisutud. Tartus Supilinnas olevat müüdud lossi raamatukogu raamatuid.

1919. aasta maaseadusega Põltsamaa mõis riigistati. Loss jäi kuni 1926. aasta suveni Eesti Vabariigi sõjaministeeriumi haldusesse. Hoone oli kehvas seisus, ruumid seisid tühjana, põrandad pehkisid ja katus lagunes. Kordategemiseks vajaminevat mitut miljonit marka polnud vastselt linnastaatusse tõusnud Põltsamaal kuskilt võtta. Vaatamata kesisele olukorrale pakkus loss turistidele elavat huvi ja muutis Põltsamaa turismimagnetiks. Seetõttu tundsid ka linnajuhid kohustust lossi katuse parandamise ja akende vahetamisega tegelda. Heakorra parandamiseks keelati talumeestel hobustega lossihoovi sõitmine. Laadapäevadel seda siiski tohtis.

1929. aastal võeti loss muinsuskaitse alla ja 1935. aasta jaanuaris läks see täielikult linna omandisse. Järgmistel aastatel võttis linn ette hulga töid lossi olukorra parandamiseks. Tehti korda küttekolded, akendele lisati talveraamid ja haridusministeeriumi toel taastati marmorsaali 12 suurt 2,5 meetri kõrgust peeglit. 1930. aastatel hoogustus siseturism ja Põltsamaa loss oli toona üks populaarsemaid vaatamisväärsusi. 1938. aastaks oli korda seatud marmorsaal ja seal sai korraldada pidusid. Järgmisel aastal otsustas linnavalitsus muuta lossi alumise korruse rahvamajaks ja anda ruumid, välja arvatud marmor- ja rokokoosaal, kohalike organisatsioonide, eelkõige kaitseliidu, naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonide kasutusse. Teisele korrusele oli plaan ehitada turistide kodu. Väljastpoolt tehti korda lossi peatrepp ja seinad said uue värvikuue.

Piirkonna võimsaim maamärk

23. juunil 1940. aastal hõivas lossi Punaarmee ning 14. juulil 1941 põlesid nii Põltsamaa loss kui ka kirik sõjatules maani maha. Põlengus hävisid Eesti kõige rikkalikumad rokokoodekoorid, mis olid 1750. aastatel tehtud lossi peakorruse paljudesse ruumidesse. Tuha alt paistsid välja vaid mitmesaja-aasta vanuste kivimüüride jäänused. Lossihoov ja -varemed jäid Nõukogude armee valdusse kuni 1950. aastate teise pooleni, mil sõjavägi Põltsamaalt lahkus.

Hävinud kirik taastati sõja järel legendaarse pastori Herbert Kuurme eestvõtmisel, kes sai sinna sisustuse – altarisein, kantsel, pingid ja laelühtrid – likvideeritud Tartu Ülikooli kirikust ja oreli suletud Viljandi Jaani kirikust. Kiriku enamik taastamistöid olid lõppenud 1952. aastal, uus tornikiiver sai paika 1969.

1970. aastate algul hakkas Põltsamaa Tarbijate Kooperatiiv planeerima ulatuslikke ehitustöid lossis ja lossihoovis. Põhjamaja asemele kavandati esindushoone restoraniga, piki kirdemüüri kontorihoone (tänane meistritemaja). Algasid väljakaevamised ja ehitustööd. Kunagise viljaaida kohale loodemüüri ääres kerkis juurviljahoidla, millest hiljem sai muuseumimaja. Konvendihoone siseõue mitmekorruseline sammasgalerii lõhuti maha 1981. aastal. Toonaste arusaamade ja arendusotsuste kohaselt oli see vajalik ettevalmistus enne lossihoone täiemahulist taastamist. Nõnda see siiski ei läinud.

Uus võimalus saabus alles 2020. aastal, mil algas 3,5 aastat väldanud suurarendus, mille raames investeeriti lossikompleksi ca 4,6 miljonit eurot. Enam kui 80 aastat varemetes seisnud ajaloolised hooned, uuenenud õueala ning uus välilava avati külastajatele 2023. aasta juunis. Uuenenud ajalootemaatiline külastuskeskkond ei jäta külmaks kedagi – väravahoone püsiekspositsioon tutvustab paiga põnevat ajalugu läbi 7,5 sajandi, konvendihoones saab külastaja nautida ainulaadset arhitektuuripärandit ning tõusta ka 7-korruselise lossitorni vaatepaltvormile, kus omal ajal asus ka Struve kaare Põltsamaa mõõdupunkt (Struve kaar on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse). Lisaks tegutsevad lossihoovis restoran-veinikelder Oberpahlen, erinevad meistrikojad, Kesk-Eesti kunstigalerii pART ja kaunis kirik. Välilaval toimuvad vabaõhuüritused, lossikompleksis on võimalik rentida ruume erinevate sündmuste ja seminaride korraldamiseks.

Põltsamaa lossi suurarendus pälvis 2023. aastal kahe üleriigilise konkursi peapreemiat – Muinsuskaitseameti „Aasta Tegu“ ja Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri peapreemia.

Loe külastusvõimaluste kohta lähemalt siit!

Magnuse kui Saare-Lääne ning Kuramaa piiskopi mündi jäljend.
Põltsamaa loss ja kirik 19. sajandi lõpul või 20. sajandi algul.
Vaade lossi marmorsaalile, mille ainulaadne sisustus hävis 1941. aasta sõjapõlengus.
Vaade lossitornile enne 1916. aastat.
Lossi varemed 1970ndatel. Fotol on näha ka siseõue sammasgalerii, mis lõhuti maha 1981. aastal, plaaniga see lossi taastamistööde käigus uuesti üles ehitada.
Lossi varemed 1990. aastatel. Veel on alles ruudukujuline siseõu ja vaheseintega liigendatud saalid igas neljas tiivas.
Selline vaatepilt avanes Iidsete müüride vahel 2020. aasta sügisel, peale varinguladestuste koristamist.
Maamärk, mille elluäratamisest on mitmed põlvkonnad unistanud, ei jäta oma ilus ja uhkuses külmaks kedagi. 7-korruselise lossitorni vaateplatvormi kroonib ainulaadne tornikuppel, mis taastati ajaloolise eeskujul.

Fotod: Põltsamaa Muuseumi fotokogu.
Viimane foto: Tõnu Tunnel.