Andmekaitsetingimused

1. Veebilehe www.poltsamaaloss.ee isikuandmete vastutav töötleja on Põltsamaa Vallavara OÜ (Teenuse osutaja) registrikood: 10291205, aadress Lossi 1a, 48103 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, e-post loss@poltsamaa.ee.

2. Isikuandmete töötlemine veebilehe külastamisel piirdub külastaja kohta kogutavate ja säilitatavate andmetega:
– kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress),
– kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
– külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).
IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

2. Teenuse kasutaja on õigus tutvuda teda puudutavate isikuandmetega , samuti paluda neid parandada või kõrvaldada oma isikuandmed Teenuse osutaja hallatavast andmebaasist.

3. Koduleht www.poltsamaaloss.ee kasutab  küpsiseid, mis aitavad koguda infot lehe külastatavuse kohta. Lisaks kasutab leht automaatset andmekogumisprogrammi Google Analytics.

4. Teenuse osutaja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult Teenuse osutaja poolt selleks volitatud isikutel ja isikutel, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või edastamine see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

5. Teenuse kasutajal on õigus pöörduda käesolevates põhimõtetes sätestatud taotluste ja avaldustega Teenuse osutaja poole e-posti aadressil loss@poltsamaa.ee ning kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee.