Põltsamaa valla kaasav eelarve 2021: Lossi vallikraavide puhastamine

Projekti periood: 08.04.2021 – 17.06.2021

Projekti maksumus: 18 184.00 EUR, millest 17 000.00 EUR rahastati Põltsamaa Valla 2020. aasta kaasava eelarve toetusvoorust.

Projekti eesmärk: Põltsamaa Lossi vallikraavide puhastamine (idanurgast kuni peaväravani), veepeegli laiendamine ja miljööväärtuse tõstmine.

Projekti tegevused: Töö hõlmas lossi eesmise ja külgmiste (peaväravast idanurgani) vallikraavide puhastamist, mille käigus tühjendatakse kraavid veest, puhastati kraavipõhjad mudast ja taimestikust ning planeeriti ja tasandati kaldaalad. Osaliselt kavandati ümber ka kalded, et tagada suviseks hoolduseks vajalikud tingimused (niitmine, trimmerdamine, koristamine jms). Tööde käigus korrastati ka kaldapealsed (eemaldati liigne mätastik ja võsa).

Tööde käigus ilmnesid ka mitmed põnevad leiud, mis kindlasti leiavad koha ka Väravahoone ekspositsioonialal.

Loe ka uudist: Algas Põltsamaa lossi vallikraavide puhastus