Põltsamaa lossihoovi uuendamine ja lava ehitamine

Teostaja/taotleja: Põltsamaa Vallavara OÜ

Meede: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA). Toetust antakse riigieelarvest ja hasartmängumaksust rahastatavatest regionaalsete investeeringutoetuste vahenditest.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti eesmärk: Projekti läbiviimise tulemusel on oluliselt paranenud külastusobjekti üldmulje ja atraktiivsus ning kasutusvõimalused. Uuendatud on Põltsamaa lossi sisehoovi külastusala nii visuaalselt kui ka funktsionaalselt ning ehitatud aastaringselt kasutatav statsionaarne lava erinevate ürituste korraldamiseks. Lava valmimistähtaeg on 2023. aasta märts. Lava tehniline lahendus arvestab kaasaegse sündmuskorralduse vajadusi, st sündmuse korraldajatele luuakse rida mugavuseeliseid (juhitavad riputusmehhanismid, kaldtee jms).

Projekti kogumaksumus: 209 233.00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on 70 000.00 eurot ja toetus 139 233.00 eurot.

Projekti abikõlblikkuse periood: 01.04.2022 kuni 31.03.2023