Põltsamaa linnuse ringmüüride konserveerimine

Põltsamaa linnuse ringmüüride konserveerimine

Teostaja/taotleja: Põltsamaa Vallavara OÜ

Projekti eesmärk: Linnuse ringmüüri läänenurga ja müüripealse konserveerimine avariiohtliku seisukorra likvideerimiseks.

Projekti abikõlblikkuse periood: 30.01.2023 kuni 31.12.2024.

Projekti maksumus: 72 160.00 EUR, millest 38 200.00 EUR on rahastatud Muinsuskaitseameti 2023. aasta põhivoorust.