Muuseumiprogrammide täiendamine ja kaasajastamine erinevate töölehtedega ning uute loomine ja trükk

Muuseumiprogrammide täiendamine ja kaasajastamine erinevate töölehtedega ning uute loomine ja trükk

Teostaja/Taotleja: Põltsamaa Vallavara OÜ

Projekti eesmärk: Muuseumiprogrammide täiendamine ja kaasajastamine erinevate töölehtedega ning uute loomine ja trükk.

Projekti tulemus: Projekti käigus kaasajastati ja loodi uusi programmide. Lisaks valmisid töölehed, mis ilmestavad muuseumiprogramme ja muuseumitunde, aitavad paremini mõista ja seoseid luua.

Töölehti kasutades omandavad külastajad rohkem koostöö- ja esinemisoskust, analüüsi- ja järeldamisoskust, kindlasti suureneb huvi ümbritseva suhtes, kinnistavad kogetut ja õpitut. Lisaks arendab programmides osalemine kultuuripärandi väärtustamist. Projekti käigus valmisid kümnele programmile uued töölehed, vajalikud lisamaterjalid ja sisu.

Projekti abikõlblikkuse periood: 10.11.2022 – 31.01.2023

Projekti kogumaksumus: 490.00