Muinsuskaitseameti tähtajaline taotlusvoor 2022: Konvendihoone loode- ja kirdetiiva osaline katustamine

Projekti periood: 27.01.2022 – 31.12.2023

Projekti toetussumma: 40 000 eurot.

Projekti eesmärk: Konvendihoone varemete edasise lagunemise peatamine, arhitektuuripärandi kaitsmine ja PKT suurinvesteeringu raames teostatava konserveerimistöö säilitamine. Loodetiiva katustamine kaitseb ka samas hooneosas säilinud kalorifeerahju fragmente.

Projekti tegevused: Tööde mahus on konvendihoone loodetiiva katustamine ja vihmaveesüsteemi paigaldamine. Katusetööd viiakse ellu etapiviisiliselt. Esimeses etapis katustatakse PKT projekti raames lossitorn. Teise etapi töömaaks on loode- ja kirdetiib (sh jõepoolne paraadtrepp), antud toetussumma panustatakse loodetiiva katustamiseks alates lossitornist kuni põhjanurgani. Järgmised etapid planeeritakse vastavalt rahalistele võimalustele.