Lossipäeva kaupleja reeglid

Kaupleja reeglid Põltsamaa Lossipäeval osalejale 29. juunil 2024. A.

 1. Põltsamaa Lossipäev toimub lossi hoovis 29.06.2024.a ning laada lahtiolekuajad on: 29.06.2024 – kell 10:00 – 18:00
 2. Lossipäeval osaleja on kohustatud müügikohta lahti hoidma punktis 1 nimetatud kuupäeval ja lahtiolekuaegadel. Soovi korral võib kaubelda kauem. Laadale registreerides kinnitab kaupleja, et on sellest teadlik ning et ilma mõjuva põhjuseta ja laadakorraldajat teavitamata on keelatud müügikoha sulgemine enne ettenähtud aega ning lahkuda enne laada lõppu.
 3. Kauplemispinna ühikuks on 1 jooksev meeter ja müügikoha maksimaalseks sügavuseks on kuni 3 meetrit. Hind on ühe päeva eest. Müügikohtade suurusi arvestatakse täismeetrites.
 4. Kauplemispinna hinnakiri 2024. Aasta Lossipäeval on alljärgnev:

֍ Käsitöö ja käsitöötarvete müügikoht – 10 €/jm

֍ Toidukauba või alkohoolsete jookide müügikoht – 15 €/jm

֍ Toitlustamise müügikoht – 15 €/jm

֍ Toitlustamise müügikoht koos alkoholi müügiga 20 €/jm

Kaupleja peab ise hankima vajaminevad tehniliselt korras olevad pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist kauplemispinnani. Kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Kauplejal on võimalik enne laada toimumist uurida kui kaugele jääb tema müügikoht elektrijaotuskilbist.

Lossipäeval osaleja tasub Põltsamaa vallavalitsuse arvelduskontole EE732200221027219750 osalemistasu, mille suurus ja sisu kajastuvad saadetud arvel. Pärast arve tasumist tagab Laadakorraldaja kauplejale müügipinna laada territooriumil. Laadakorraldaja poolt juba heaks kiidetud registreeringut saab tühistada vaid vabas vormis avalduse esitamisel, mis on saadetud e-maili teel. Telefoni teel registreeringu tühistamine ei ole võimalik. Kaupleja kohustub mitte osalemisest teatama hiljemalt 20.06.2024 keskööks. Ette teatamata laadal mitte osalemine EI VABASTA ARVE TASUMISEST. Registreeringut loetakse heaks kiidetuks hetkest, mil osalejale on välja saadetud arve.

 1. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.
 2. Kauplemiskohtade ametlik välja andmine toimub 29. juunil kell 7:00. Eelmisel päeval võib kauplemiskoha paigaldamist alustada alates kell 15:00. Kauplejate sisenemine ja väljumine laada alale toimub peavärava pääsust.
 3. Kui kaupleja ei ole oma müügiplatsi hõivanud 29.06.2024. a. kella 09:30 -ks või pole oma hilinemisest Laadakorraldajat telefonitsi teavitanud, siis on Laadakorraldajal õigus tema müügiplats teisele kauplejale anda.
 4. Kaupleja pääseb 29. juunil autoga laada territooriumile kuni kell 9:30, pärast seda pääseb laada territooriumile ainult jalgsi. Peale kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi laada territooriumilt kõrvaldama. Lisainfo parkimise korralduse kohta saadab korraldaja kauplejatele enne Lossipäeva toimumist.
 5. Müügikoha taotlemiseks tuleb täita Registreerimisvorm.
 6. Laadale on oodatud kauplejad, kes pakuvad omavalmistatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa. Korraldaja (Põltsamaa Kultuurikeskus) võtab endale õiguse valida laadal osalevad meistrid ja ettevõtted. Kaup peab olema kvaliteetne ja sobima laada teemaga.
 7. Kauplejate müügiplatsi asukoha määrab Laadakorraldaja, arvestades kaupleja vajadusi. Kaupleja müügiplatsi määramisel võtame arvesse geograafilisi eripärasid, kaupade/teenuste olemust, kommunikatsioonide kasutamise vajadust jms asjaolusid.
 8. Registreerimisvormis vale informatsiooni esitamise korral on laadakorraldajal õigus kaupleja laadalt kõrvaldada.
 9. Kaupleja on kohustatud müüma ainult Registreerimisvormis märgitud tooteid. Kui kaupleja müüb tooteid, mis ei ole märgitud Registreerimisvormis ja mis kahjustavad teiste kauplejate huve, siis on Laadakorraldajal õigus kaupleja laadalt kõrvaldada või ümber paigutada. Kaupleja laadalt kõrvaldamise korral müügikoha eest makstud tasu tagastamisele ei kuulu. Laada reeglite rikkumise eest on laadakorraldajal õigus kauplejat enam mitte lubada Põltsamaa Kultuurikeskuse poolt korraldatavatele laatadele.
 10. Kaupleja kujundab oma müügikoha ise lähtudes Lossipäeva ajastust ja teemast ning vastutab toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest. Kaupleja vastutab Lossipäeval kauplemisalale jäetud kauba ja inventari eest ise. Öösel on laada territooriumil liikuv patrull, kes tagab ülelüldise avaliku korra. Turvaettevõte ega laada korraldaja ei võta endale vastutust müügialale jäetud kauplejate varade eest.
 11. Lossipäeval osaleja kohustub hoidma oma müügiplatsi korras. Kogu müügiplatsil tekkiv prügi tuleb laadapäeva lõppedes viia korraldajate poolt tähistatud jäätmekäitluskohta.
 12. Kõigil kauplejatel on kohustus punktis 1 nimetatud perioodil ja lahtiolekuaegadel kanda seljas keskaegsele laadale sobivat, registreerimisvormis kirjeldatud riietust. Lubatud on ka talupoeglik linane ja ettevõtte sümboolikaga riietus. Müügilaud peab olema kaetud maani enda toodud (linase vms) kangaga. Kaubakastid, pakkimismaterjal jms kaasaegne kraam peavad olema kaetud ja paigutatud nii, et see jääb kliendile märkamatuks.
 13. Müügitelgil ei tohi olla suuri eksitavaid reklaame, mis ei vasta telgis müüdavale sisule. Telk võib olla ainult musta, halli või valget värvi.
 14. Korraldaja ei varusta kauplejaid, pikendusjuhtmete ega muu kauplemiseks vajalikuga.
 15. Soovi korral tagame kauplejatele elektri olemasolu kauplemisala läheduses. NB! Elektri tagame vaid kauplejatele, kellele see on vajalik nende põhitoodetega kauplemiseks (toidukaubad, muud riknevad kaubad, esitlusseadmed jne.) Tagame elektri ka kauplejatele, kes vajavad seda külmikauto tarbeks. Koha broneerimiseks parklas tuleb soovi avaldada registreerimisvormi täites. Külmikautode parkimine on tasuta, tasu arvestatakse vaid elektri eest. Külmikautole kehtib sama hinnakiri, mis üldise elektri tarbijatele.
 16. UUS! Alates 2024. aastast ei ole Põltsamaa Lossipäeval lubatud kasutada ühekordseid nõusid. Kõik laadal kasutatavad toidunõud, topsid, noad, kahvlid, lusikad peavad olema tellitud partneri käest. Ühekordsed nõud (sh biolagunevad) on keelatud. Lisainfo ja juhendid kauplejatele on leitavad siin: https://orders.ringo.eco
 17. Toidukaubaga kauplejatel on kohustuslik arvestada kõikide vajalike veterinaar- ja toiduameti nõuetega ning esitada vastavad vormid.
 18. Kauplejad peavad täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid.
 19. Palume Teil jälgida, et Teie töötajad oleksid registreeritud töötamise registris. Registreerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub laadal kauplejatele ettenähtud reeglitega.

Hea kaupleja! Aitäh, et võtsid vaevaks reeglid läbi lugeda!

Ära lase ennast heidutada, loodame, et need reeglid on meile kõigile heaks töövahendiks, mitte piitsaks!

Rõõmsa kohtumiseni Põltsamaa lossipäeval!
Põltsamaa Kultuurikeskus

Laada korraldaja:

Põltsamaa Kultuurikeskus
Aadress: J.Kuperjanovi 1, 48105 Põltsamaa, Eesti
Registrikood 75003068
www. kultuurikeskus.eu • info@kultuurikeskus.eu • Tel: +372 5373 7735

Korraldusmeeskond:

Annika Jones – peakorraldaja +372 5551 5516
Merle Tänav – laadakorraldaja +372 525 7520
Ain Saviauk – üldinfo +372 5565 6565