Anu Raud avab näituse Põltsamaa Lossis

Anu Raud avab näituse Põltsamaa Lossis

23. septembril kl 12 avame Põltsamaa Lossi Meistritemaja Galeriis tekstiilikunstniku, õppejõu, emeriitprofessori, kirjaniku, muuseumilooja ja talupidaja ANU RAUA kunstikogu tutvustava näituse “Pere pildid. Perekond Raua kunstikogu.”
Ootame kõiki huvilisi näituse avamisele ja vestlusele Anu Rauaga!
Näitus jääb avatuks 30. novembrini.

Anu Raud on üks omanäolisemaid loojaid eesti kunstis, kes on süvenenud Eesti rahva kunstipärandisse ning oskuslikult mõtestanud, lähtudes oma erialast ja loomingust. Eriline tähendus on Anu Raua vaibaloomingul, kus oluline koht on loodusel, rahvakunstil ja kodul. Õppejõuna on Anu Raual oluline roll Eesti tekstiilikunstnike koolitamisel ning nende järelkasvu kasvatamisel. Eriline suhe on olnud Anul Kihnu rahvakunstiga.

Anu Raud asutas 1991. aastal oma isatallu Käärikule tekstiilesemete muuseumitoa, kus korraldas aktiivselt õppetööd, olles tudengite juhendajaks-õpetajaks, kasvatades noortes armastust ja usku esivanemate rahvakunsti pärandi hoidmise ning tutvustamise vajalikkusesse. Anu Raua roll Eesti tekstiilikunstnike kasvatamisel hindamatu. Tema looming ja tegevus on pälvinud tunnustust. Anu Raua eesmärgipärasel tegevuse tulemusel kujunes tema kodutalust Heimtali koduloomuuseum, mille kinkis Eesti Rahva Muuseumile 100. sünnipäeval.
Anu Raua kunstikogu hõlmab oma pere – mitme põlvkonna vältel kogunenud kunsti sh maali, graafikat ja skulptuure. Paljud teosed on kingitud Anu Raua vanematele, Valda ja Mart Rauale – sh kunstnikud Eduard Wiiralt, Adamson-Eric, Mari Adamson, Vive Tolli jt.

Anu Raud armastas eriti maalimaastikud oma koduseintel, mis muutsid värvi sõltuvalt päeva- ja õhtuvalgusest, samas olles Anule seltsilisteks ja saatjateks varasest lapsepõlvest tänaseni. Erilise mulje jättis Anule Sagritsa „Heinategu“, mis süvendas lapsepõlve unistust – saaks ometi maale – andes Anule lohutust ja lootust! Killuke ehedat maaelu, mis oli tema silmades ja südames. Ja nii on Anu Raud elanud oma usu, lootusega ja armastusega oma kodutalus Heimtalis, mida ta on pidanud ja peab väga armsaks ja kalliks.